top of page

CÁC BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH PHI CÔNG HÀNG KHÔNG

F AIR airline pilot training timeline

1. Đăng ký tham gia chương trình huấn luyện bay: Bước đầu tiên là đăng ký tham gia chương trình huấn luyện bay do F AIR cung cấp. Điều này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để trở thành một phi công có năng lực.

2. Lấy Giấy phép Phi công Riêng (PPL): Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện bay, bạn sẽ cần lấy Giấy phép Phi công Riêng (PPL), cho phép bạn lái máy bay một động cơ.

3. Lấy Giấy phép Phi công Thương mại (CPL): Sau khi có PPL, bạn có thể làm việc để có được Giấy phép Phi công Thương mại (CPL), giấy phép này cần thiết để làm việc như một phi công chuyên nghiệp.

4. Tích lũy kinh nghiệm bay: Để tích lũy số giờ bay và kinh nghiệm của mình, bạn có thể cần phải làm việc với tư cách là phi công riêng hoặc phi công thuê hoặc bay với tư cách là phi công phụ cho một hãng hàng không khu vực hoặc nhỏ hơn.

5. Hoàn thành khóa huấn luyện xếp hạng loại: Để lái các loại máy bay cụ thể, bạn sẽ cần hoàn thành khóa huấn luyện xếp hạng loại. Khóa đào tạo này do F AIR cung cấp và được thiết kế để cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng cần thiết để lái một loại máy bay cụ thể.

6. Nộp đơn xin việc: Khi bạn đã hoàn thành khóa huấn luyện bay và có được kinh nghiệm cần thiết, bạn có thể bắt đầu nộp đơn xin việc với tư cách là phi công của hãng hàng không. Mối quan hệ chặt chẽ của F AIR trong ngành hàng không có thể giúp bạn tìm được những cơ hội phù hợp với mình.

Nhìn chung, con đường trở thành phi công của hãng hàng không thông qua Trung tâm đào tạo phi công F AIR bao gồm sự kết hợp giữa đào tạo bay, kinh nghiệm thực tế và cơ hội kết nối, tất cả được thiết kế để giúp bạn đạt được mục tiêu trở thành phi công thành công của hãng hàng không.

Boeing cpt. Srnec
bottom of page